Pardavėjo nustatytas prekės dydis gali turėti paklaidą.
 
Prekių nuotraukose yra pateikiama tos prekės pavyzdys. Pardavėjas neprisiima atsakomybės jei produktas neatrodys taip pat, kaip nuotraukoje.
 
Pardavėjas pasilieka teisę atšaukti užsakymą arba atidėti pristatymą.
4
Pardavėjas pasilieka teisę keisti produktų kainas, kieki bei dydi.
 
Pardavėjas negali 100 % garantuoti visų gyvūnų lyties. Tiksli lytis yra nurodyta tik prie kai kurių gyvūnų. Jeigu gyvūno aprašyme lytis nenurodyta – ji yra nežinoma. (Norint įsigyti norimos lyties gyvūna, visuomet patariame pasikonsultuoti).
 
Jeigu gyvūnai pas jus atkeliavo nebegyvi, Pirkėjas turi teisę per 24 val. nuo pristatymo į namus kreiptis dėl pinigų grąžinimo arba prekės keitimo. Mirus gyvūnams, pinigų grąžinimas arba gyvūno keitimas galimas tik pateikus kokybiškas gyvūno nuotraukas ne vėliau kaip per 24 val. nuo prekės gavimo.
 
Pardavėjas neprisiima atsakomybės už parduotų gyvūnų padarytą žalą pirkėjui, po gyvūno perdavimo. Pirkėjas perimdamas gyvūną prisiima visa atsakomybė, dėl žalos kuria gali sukelti gyvūnas. Taip pat įsipareigoje
 
Prekės dažniausiai išsiunčiamos savaitės pradžioje - pirmadieniais arba antradieniais, nebent buvo pateikta speciali užklausa.
 
Gyvūnus įsigyti gali tik asmenys kuriems yra 18 arba daugiau metų.
 
Prekė rezervuojama tik, kai pirkėjas apmoka užsakymą.
 
Gyvos prekės yra negrąžinamos.
 
Siuntimo kainos gali kisti, priklausomai nuo užsakymo dydžio ir pirkėjo gyvenamosios vietos.